Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Αγιοι :ΠΕΤΡΟΣ και ΠΑΥΛΟΣ.Κορυφαίοι Απόστολοι.

29/6 ΑΓΙΟΙ : Π Ε Τ Ρ Ο Σ και Π Α Υ Λ Ο Σ,
οι κορυφαίοι Απόστολοι.

Ταπεινός και άσημος ψαράς της Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας ο ΠΕΤΡΟΣ, πρόθυμα εκαταλείπει τα δίχτυα και ακολουθεί πιστά τον Ιησοῦ. Είναι ο αυθόρμητος και ορμητικός μαθητής Του, ο ευαίσθητος και δυναμικός, ΄΄πέτρα της πίστεως΄΄ τόν ονομάζει ο Κύριος.
Βλαστός της Ταρσού ο ΠΑΥΛΟΣ, μορφωμένος πλατιά, ζηλωτής του μωσαϊκού Νόμου, διώκτης απηνής του χριστιανισμού.
Η αγάπη του Θεού τον αρπάζει, τον μεταστρέφει και τον αναδεικνύει Πυρφόρο Απόστολο Χριστού. Είναι ο «Πρώτος μετά τον ΄Εναν.» Είναι το «σκεύος εκλογής του Θεού » .
Π Ε Τ Ρ Ο Σ
και Π Α Υ Λ Ο Σ ! Δύο δοχεία του Αγ. Πνεύματος. Δύο κρουνοί της Θείας Χάριτος.-


ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ ΑΓ. ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ.
Σκεύος τε εδείχθης της εκλογής, ΠΑΥΛΕ ουρανοβάμων του Κυρίου ο εκλεκτός. Απόστολος Εθνών τε, φωστήρ ο προεξάρχων, εις Θρόνον του Θεού μου, μη διαλίπης με.-

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ ΑΓ. ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ.
Χαίροις Αποστόλων η κορυφή, Π Ε Τ Ρ Ε Κορυφαίε και προέξαρχε Μαθητών. ΄Αρνησιν Κυρίου, διέγραψας ευθέως, μετάνοιαν προσφέρων, ομολογίαν τε.-