Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

ΠΙΣΤΗ.

ΑΓ. ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ – ΠΑΥΛΟΥ.( Εβρ. ια΄ , 33 – ιβ΄ , 2 )

- Π Ι Σ Τ Η -

<>(Εβρ. ια΄, 33 ). Η δημιουργία και η αναδημιουργία του ανθρώπου είναι ενέργεια του Τριαδικού Θεού.
Τριαδικός Θεός ! Ο Πατέρας γεννά προαιωνίως τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα.«Ο Πατήρ δι’ Υιού εν Πνεύματι Αγίω ποιεί τα πάντα.», δηλώνουν οι Άγιοι Πατέρες.
Ο Χριστός ενανθρώπησε «ευδοκία του Πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος.»Η Γέννηση του Χριστού « εν χρόνω » έγινε « υπό Παρθένου Μητρός άνευ Πατρός » και ταυτόχρονα αποκάλυψε την προαιώνια Γέννησή Του « υπό Παρθένου Πατρός άνευ Μητρός»,δηλαδή φανέρωσε την Τριαδικότητα του Θεού.
Το μυστήριο της Αγίας Τριάδας δεν είναι θέμα ανακαλύψεως του ανθρώπου, αλλά αποκαλύψεως του Ίδιου του Θεού. Ο Υιός, ο Λόγος, άσαρκος εμφανίζεται στην Π. Διαθήκη και ένσαρκος στην Κ. Διαθήκη. Η κατανόηση , βέβαια, του μυστηρίου της Αγίας Τριάδας και η προσπέλαση σ’ αυτό, δε γίνεται από αλλοτριωμένους, εγωκεντρικούς ανθρώπους, αλλά από αυτούς, που αγωνίζονται κατά των παθών και αναδεικνύονται Αγιοτριαδικά Κατοικητήρια.
Οι Άγιοι βίωσαν την πίστη, η οποία είναι « ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων
έλεγχος ου βλεπομένων. »(Εβρ. ια. , 1), κατά τον Απ. Παύλο. Δηλ. πίστεψαν στον Χριστό, στον Ενανθρωπήσαντα, Σταυρωθέντα, Αναστάντα και Αναληφθέντα. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι μια ζωντανή, καθημερινή παρουσία ανάμεσά μας, καθώς και στη Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Η πίστη στον Χριστό αποκτάται με την επίτευξη της κοινωνίας με τον Χριστό, της προσευχής και της μετάνοιας, της αγάπης και της ταπείνωσης, της άσκησης και της μετοχής στα Μυστήρια της Εκκλησίας.
Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι Μάρτυρες, οι Ομολογητές και τερμάτισαν νικηφόρα τη γήϊνη πορεία τους και εισήλθαν τροπαιούχοι στη Βασιλεία του Θεού.Τα πρότυπα υπάρχουν. Η μίμησή τους δική μας επιλογή.-