Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Επίσκοπος Λαμψάκου ο θαυματουργός.

7/2. ΑΓ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Επίσκοπος Λαμψάκου ο Θαυματουργός.
Τή χορεία των Αγίων απαρ­τίζουν πολυποίκιλα πρόσωπα: Αρχιερείς και Ιερείς, Μοναχοί και Λαϊκοί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Όλοι έδωκαν τα πρωτεία της αγάπης τους στον Θεό.
Όλοι πίστευσαν την αληθινότητα της Τριαδικής Θεότητας.
Όλοι κατά τη γήϊνη πορεία τους βίωσαν τις εντολές του Κυρίου.
Όλοι αγάπησαν τον Θεό και τον πλησίον τους, δυνατά, αληθινά, έμπρακτα.
Ανάμεσα τους ευδιάκριτη η θέση του Αγίου Πατρός Π Α Ρ Θ Ε­ Ν Ι Ο Υ Επισκόπου Λαμψάκου, του θαυματουργού.
Βλαστός της Βιθυνίας. Γόνος ιερατείας. Ζει στους χρόνους του Μ.Κων/νου.
Η μόρφωσή του ελαχίστη, αλλά η "εν Χριστώ" παιδεία του πλατιά. Ψαράς ικανός, αλλά και ψαράς ψυχών άριστος αναδεικνύε­ται.
Η καρδιά του συντονισμένη στο ρυθμό της αγάπης του Χριστού.
Ο νους του είναι νους Χριστού.
Οι πράξεις του εκφράσεις των εντολών του Χριστού.
Το είναι του πυρπολείται από την αγάπη Εκείνου και μεταφράζεται σε μιά δυναμική αγάπη προς τον συνάνθρωπο.
Η πίστη του στον Ιησού ακράδαντη.
Η ταπείνωσή του ακτινοβόλα.
Η ισάγγελη πολιτεία τον δέ­χεται και τη βιώνει υποδειγματικά.
Ο Κύριος τον επιλέγει στο ιερατικό λειτούργημα και στη συνέχεια στο αρχιερατικό
υπούργημα.
Η πορεία του αγωνιστική, θεάρεστη, διέρχεται ανάμεσα από την αγάπη και την ταπείνωση.
Αναλίσκεται κοντά στο ποί­μνιο και γιά το ποίμνιο.
Αγρυπνεί και αγωνιά για κάθε ψυχή, που ο Κύριος του εμπιστεύθηκε και για την οποία ο Ίδιος σταυρώθηκε.
Το κήρυγμά του σαγηνεύει.
Ο λόγος του ενισχύει.
Η συμβουλή του στηρίξει.
Το παράδειγμά του ακτινο­βολεί.
Η αγιότητά του θαυμα­τουργεί.
Ο Κύριος τον ανταμείβει με θαυματουργική Χάρη.
Άνθρωποι του πόνου, με σκληρές δοκιμασίες, μέ ανίατες ασθένειες, του καρκίνου, δέχονται την ίαση.
Άνθρωποι, υποχείρια του Διαβόλου, εμπλεκόμενοι σε μαγείες, πάραυτα απελευθερώνονται. Ο Θεός δοξάζεται.
Ο Άγιος Π Α Ρ Θ Ε Ν Ι Ο Σ και στη γη πρόσφερε αφειδώλευτα την αγάπη του στον άνθρωπο και από τον Ουρανό συνεχίζει να στέλνει αγαπητικές δροσοσταλίδες.
Τμήμα της αγίας κάρας του, που φυλάσσεται ευλαβικά στην Ιερά Μονή Παναγίας Μακρυμάλλης Ψαχνών Ευβοίας, αδιάψευ­στος μάρτυρας πολλαπλών θαυ­μάτων του.
Άγιος ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Επίσκοπος Λαμψάκου!
Είναι ο Άγιος της διαρ­κούς προσφοράς, της έμπρακτης αγάπης.-


Η τιμία κάρα του Αγίου ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ.