Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

ΑΓΙΟΣ Τ Ρ Υ Φ Ω Ν Α Σ, ὁ πτηνοτρόφος.1/2  ΑΓΙΟΣ   Τ Ρ Υ Φ Ω Ν Α Σ, ὁ πτηνοτρόφος.


«Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῆ καρδία, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται» (Ματθ. ε΄, 8). Εὐτυχισμένοι ὅσοι διατηροῦν τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, διότι αὐτοὶ θὰ ἰδοῦν τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ, δηλώνει ὁ Κύριος.Οἱ ἁπλοϊκοὶ ἄνθρωποι, οἱ καθαρὲς καρδιές, οἱ  ἁγνὲς ψυχὲς γίνονται Κατοικητήρια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δέκτες τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.
Κι ὁ ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ εἶναι ἕνα θεϊκὸ λουλούδι, ἕνας διαλεκτὸς οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ, ἕνας προσφιλὴς Ἅγιος τῶν ἀνθρώπων τοῦ μόχθου. Πατρίδα του εἶναι ἡ Λάμψακος τῆς Φρυγίας. Οἱ γονεῖς του διακρίνονται γιὰ τὴν εὐσέβεια. Μεταδίδουν τὸν χριστιανικὸ παλμὸ καὶ στὸ νεαρὸ βλαστάρι τους. Κι ὁ Τρύφωνας χαριτώνεται καὶ θαυματουργεῖ. Ἡ ἁγιότητά του ἀκτινοβολεῖ. Ἡ φήμη του ἁπλώνεται κι ὁ Θεὸς δοξάζεται. Ὁ ἴδιος παραμένει ὁ ἁπλοϊκὸς πτηνοτρόφος, ὁ ταπεινὸς ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ.

Η ΑΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ μὲ τὰ τέκνα της: ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ, ΘΕΟΔΟΤΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ.31/1   Η ΑΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ μὲ  τὰ τέκνα της:
ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ,  ΘΕΟΔΟΤΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ.
- Φυτώριο Ἁγίων. -


Ὁ ἄνθρωπος, τὸ τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι πλασμένος «κατ' εἰκόνα», ἀλλὰ καὶ «καθ' ὁμοίωσιν».
Ἡ θέωση θεϊκὴ προτροπὴ καὶ σφοδρὴ ἐπιθυμία. Ἡ θέωση κατὰ συνέπεια στόχος κάθε Ἀγωνιστή τῆς Στρατευόμενης Ἐκκλησίας. Ἡ θέωση καθῆκον, ἀλλὰ καὶ δικαίωμα κάθε ἀνθρώπου.
Ἡ Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία ἀπαρτίζεται ἀπὸ πο­λυποίκιλα πρόσωπα.  Ἄνδρες καὶ γυναῖκες, νέους καὶ γέρους, παιδιὰ καὶ ἐφήβους, πλουσίους καὶ φτωχούς, ἐγγραμμάτους καὶ ἀγραμμάτους, Μοναχοὺς καὶ λαϊ­κούς, Ἀσκητὲς καὶ Ἱεραποστόλους, Μάρτυρες καὶ διαφόρους ἐπαγγελματίες, ἀγάμους καὶ ἐγγάμους. Ναί, καὶ οἰκογένειες ὁλόκληρες κοσμοῦν τὸ Χορὸ τῶν Ἁγίων.
Ἡ οἰκογένεια μέσα στοὺς κόλπους της διαπλάθει ψυχές, σφυρηλατεῖ χαρακτῆρες, διαμορφώνει προσωπι­κότητες, ἑτοιμάζει Ἁγίους. Ἡ οἰκογένεια συνεργάτρια πολύτιμη τοῦ Θεοῦ στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀν­θρώπων.
Τέτοιες ἐκλεκτὲς οἰκογένειες, τέτοιες μυρίπνοες ἀνθοδέσμες τοῦ Παραδείσου, σταχυολογοῦμε ἀπὸ τὰ Μητρῶα τ’Οὐρανοῦ καὶ παρουσιάζουμε. Ἡ προβολὴ τους πρόσκληση καὶ πρόκληση γιὰ μίμηση.

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ὁ θεολόγος, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ὁ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.30/1 ΟΙ ΤΡΕΙΣ  ΙΕΡΑΡΧΕΣ:
Μ.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ὁ θεολόγος,
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ  ὁ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.


Τρεῖς πολύφωτοι ἀστέρες. Τρεῖς πολύεδροι ἀδάμαντες. Τρεῖς ἀνένδοτοι Ἀγωνιστές. Τρεῖς  διαπρύσιοι  κήρυκες. Τρεῖς  σοφοί, ἀλλά ταπεινοί. Τρεῖς γίγαντες τοῦ πνεύματος. Τρεῖς ἀληθινά Μεγάλοι.
          Συνδυάζουν τή σοφία μέ τήν πίστη, τόν Ἑλληνισμό μέ τήνὈρθοδοξία.
          Ἄς τούς γνωρίσουμε ὅμως τόν καθένα χωριστά καί βέβαια συνοπτικά.
      ΜΕΓΑΣ   Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ γεννιέται  στήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας. Δέχεται τά νάματα τῆς πίστεως ἀπό τή  μητέρα του Ἐμμέλεια.
          Εὔστροφος νοῦς μορφώνεται  πολύπλευρα. Ἡ πολυμάθεια τῶν γνώσεων, ἡ ἀσκητική ζωή καί ἡ ἁγιότητα τοῦ προσώπου, δροῦν συντελεστικά στήν ἄνοδό του στόν ἀρχιερατικό θρόνο.
          Ὀρθοδοξεῖ καί ὀρθοφρονεῖ καί μάχεται ρητορικά καί γενναῖα γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Κατατροπώνει τούς κακοδόξους καί ἀναπτερώνει τούς Ὀρθοδόξους.
          Προβαίνει  σέ  ἔνσοφες  μεταρρυθμιστικές προτάσεις  γιά   τό  Μοναχισμό.
          Δίνει πνοή στή φιλανθρωπία, μέ τό συγκρότημα τῆς ΄΄Βασιλειάδας΄΄, τῶν ποικίλων δηλαδή εὐαγῶν ἱδρυμάτων.
          Ἡ ποιμαντορία του ἀρίστη.
          Στά 50  ὅμως  χρόνια γήϊνης ζωῆς ἀναχωρεῖ γιά τή χώρα τοῦ Φωτός.
          Ἔζησε λίγα χρόνια, ἀλλά ἄφησε  στήν  ἀνθρωπότητα  τεράστιο  πνευμα-τικό  ἔργο.
            Ἅγιος Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ  γεννιέται στήν Ἀριανζό  τῆς Καππαδοκίας.
          Δέχεται χριστιανική ἀνατροφή  ἀπό τή θεοσεβή  μητέρα του Νόννα.
          Σπουδάζει  ρητορική  στήν Ἀθήνα καί συνδέεται  ἄρρηκτα μέ  τόν Μέγα  Βασίλειο.
       Χειροτονεῖται Πρεσβύτερος ἀπό τόν Ἐπίσκοπο πατέρα του, ἀλλά ἀναχωρεῖ γιά τήν ἔρημο τοῦ Πόντου, μαζί μέ τό Μ. Βασίλειο, γιά ἀγῶνες ἀσκητικούς.
          Οἱ παρακλήσεις ὅμως τῶν οἰκείων του τόν ἐπαναφέρουν στήν πατρίδα. Τότε βιώνει τή θλίψη τῶν ἀλλεπάλληλων  ἐκδημιῶν ἀδελφῶν καί γονέων.
          Ὁ Θεός ὁδηγεῖ κατόπιν τά βήματά του στήν Κων/πολη, ὅπου κατακεραυνώνει τούς Ἀρειανούς καί ἀναδεικνύεται Πατριάρχης Κων/πόλεως.
          Ἀντιδραστικές ὅμως κινήσεις ἀντιπάλων Ἐπισκόπων τόν ἀναγκάζουν σέ παραίτηση.
          Ἀναχωρεῖ, ἔτσι, γιά τήν Ἀριανζό, ὅπου συνεχίζει τό συγγραφικό  ἔργο  καί ἐκδημεῖ εἰρηνικά,ἀφοῦ ἔζησε καί ἔδρασε θεάρεστα.
          Ὁ Ἅγιος Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  ὁ Χρυσόστομος εἶναι γόνος τῆς Ἀντιοχείας. Πατέρας του ὁ στρατηγός Σεκοῦνδος καί μητέρα του ἡ  εὐσεβής  Ἀνθούσα, ἀπό τήν ὁποία δέχεται χριστιανική  γαλουχία.
          Πτυχιοῦχος πολλῶν  ἐπιστημῶν, ἀλλά οἰκιστής  τῆς ἐρήμου ἑκούσιος.
          Εἰσέρχεται στήν ἱερατική οἰκογένεια καί χειροτονεῖται Πατριάρχης Κων/πόλεως.
          Δεινός ἑρμηνευτής τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
          Ἀδυσώπητος ἐλεγκτής τῆς παρανομίας, ἐξορίζεται, τρεῖς φορές, ἀπό τήν αὐτοκράτειρα  Εὐδοξία.
          Τελικά στήν  Κουκουσό  τῆς Ἀρμενίας  τερματίζει  τή  γήϊνη πορεία του,  ἀφοῦ ἀφήνει τεράστιο συγγραφικό ἔργο.
          Μ Ε Γ Α Σ    Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ,  Α Γ Ι Ο Σ  Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ , Α Γ Ι Ο Σ      Ι Ω Α Ν Ν Η Σ ! 
          Τρεῖς ἀναμορφωτές τῆς Οἰκουμένης. Τρεῖς διαχρονικοί Ὁδηγητές τῶν ἀνθρώπων πρός τή  Βασιλεία τοῦ  Θεοῦ.-
         ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Αρ. Φ. 94 ΙΑΝ. - ΦΕΒΡ. 2020
       ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ
        ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
              2020
                        ΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
******************************************************************************
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  ΑΡ.Φ. 95  ΙΑΝ. – ΦΕΒΡ.  2020 / Διανέμεται  δωρεάν.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΣΟΣ.Γράφει και επιμελείται (Δυνάμει Θεού) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ Εκπ/κος 
ΤΗΛ.-FAX: 22210-29549  Κ.Τ. 6936773200      e-mail:  eklidoniari@gmail. com   
ἱστοσελίδα μου: www.antilaloiorthodoxias. blogspot. .com και Βίντεο: Youtube Eleftheria Kleidoniari
******************************************************************************
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ   ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ

ΚΥΡ. ΤΩΝ  ΦΩΤΩΝ.  ( Τιτ.  β΄, 11 –14,  γ΄,  4 –7 )
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ.
          Επεφάνη γάρ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις.»( Τιτ. β΄, 11).
            Ὁ ἄνθρωπος πλασμένος « κατ’ εἰκόνα » τοῦ Ἀρχέτυπου Λόγου μέ δυνατότητα νά φθάσει στό « καθ’ ὁμοίωσιν ». Προορισμός τοῦ ἀνθρώπου ἡ θέωση. Πόθος τοῦ Θεοῦ ἡ σωτηρία πανανθρώπινα. Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, λοιπόν, εἶναι σωτήριος. Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου κοινή Ἁγιοτριαδική  ἐνέργεια.
            Τριαδική Θεότητα συναπαρτίζεται ἀπό τόν Πατέρα, τόν Υἱόν καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τρία Πρόσωπα, πού συνδέονται μεταξύ τους ὁμοουσίως, ἀδιαιρέτως, ἀσυγχύτως. Τρεῖς ὑποστάσεις μέ κοινή φύση, οὐσία, ἐνέργεια  καί δόξα.Ὁ Πατήρ γεννᾶ  προαιωνίως τόν Υἱό καί ἐκπορεύει  τό Πανάγιο  Πνεῦμα. Νοῦς ,Λόγος Πνεῦμα, ὁ Τριαδικός Θεός τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν.
            Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου « κατ’ εὐδοκία » θέλημα τοῦ  Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου.
Μοναδικός τρόπος σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ κτιστοῦ, ἡ ἕνωση τοῦ κτιστοῦ καί τοῦ ἀκτίστου στήν ὑπόσταση  τοῦ Λόγου.
Κατά τήν Βάπτιση τοῦΧριστοῦ ἔχομε μία Θεοφάνεια, ἐφ’ ὅσον μαρτυρεῖ ὁ Πατήρ τό ὁμοούσιον τοῦ Υἱοῦ καί ἐπιβεβαιώνει τήν ἀγάπη Του πρός τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα παρίσταται «ὡσεί περιστερά» καί δηλοποιεῖ τή λύση τοῦ κατακλυσμοῦ τῆς ἁμαρτίας.
Τό μυστήριο τῆς Τριαδικῆς Θεότητας καί ἡ ἄκτιστη ζωοποιός, σωτηριοποιός καί  Θεοποιός  Θεία Χάρη παραμένει ἀκατανόητη καί ἀπρόσιτη ἀπό τόν ἄνθρωπο, πού βιώνει τήν ὑπαρξιακή ἀλλοτρίωση.
            Ἡ αὐθυπέρβαση, ἡ ἔξοδος ἀπό τήν ἐγωκεντρική  ἐσωστρέφεια  καί  ἡ ἀγαπητική περιχώρηση στό εἶναι τῶν ἄλλων, σηματοδοτοῦν τή γνώση τῆς  γιοτριαδικῆς ὑποστάσεως.
              φιλαυτία  προξενεῖ ἐμπειρίες Κόλασης, ἐνῷ ἡ  φιλοθεϊα καί φιλαλληλία δημιουργοῦν βιώματα Παραδείσου.
              μετάνοια  ἐπιφέρει τήν ἀπαλλαγή ἀπό τά πάθη καί δημιουργεῖ κατοικητήρια  Τριαδικοῦ  Θεοῦ.
            μεταστροφική πορεία ξασφαλίζει τή γνώση τοῦ ὑπέρλογου  μυστηρίου  καί  τήν  ἀνάδειξη  Οὐρανοπολιτῶν « σεσωσμένων. ».-
                                  

ΑΓΙΟΙ: Σ Α Ρ Β Η Λ Ο Σ καὶ Β Ε Β Α Ι Α, τὰ ἀδέλφια.29/1  ΑΓΙΟΙ:  Σ Α Ρ Β Η Λ Ο Σ  καὶ  Β Ε Β Α Ι Α, τὰ ἀδέλφια.
- ΤΟ  ΘΑΥΜΑ  ΤΗΣ  ΧΑΡΙΤΟΣ -

«...οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις» (Ρωμ. ε΄ 20). Ὁ Θεὸς μὲ τὴ Χάρη Του ἀλλοιώνει ὑπάρξεις, με­ταστρέφει ἀνθρώπους, μεταμορφώνει πρόσωπα, διασώ­ζει ψυχές. Συναντάει ἕναν τελώνη καὶ τὸν κάνει Ἀπόστολο. Παίρνει ἕναν ληστὴ καὶ τὸν καθιστᾶ πρῶτο οἰκιστή τοῦ Παραδείσου. Βρίσκει μιὰ πόρνη καὶ τῆς δίνει ἄφε­ση. Ἁρπάζει ἕνα διώκτη καὶ τὸν ἀνακηρύσσει φλογε­ρὸ κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου. Δέχεται ἁπλοϊκοὺς ἀνθρώ­πους καὶ τοὺς ἀναδεικνύει σοφούς. Λαμβάνει ἁμαρτω­λοὺς καὶ παραδίδει Ἁγίους. Ἡ Θεία Χάρη πραγματοποιεῖ «τὰ ἀδύνατα παρ' ἀνθρώποις».
Καὶ οἱ Ἅγιοι: ΣΑΡΒΗΛΟΣ καὶ ΒΕΒΑΙΑ εἶναι ἐ­πιτεύγματα τῆς Θείας Χάριτος. Ζοῦν τὸ 110 μ.Χ. στοὺς χρόνους τοῦ βασιλιᾶ Τραϊανοῦ. Πατρίδα τους ἡ Ἔδεσσα. Ἱερέας τῶν εἰδώλων ὁ Σάρβηλος, πιστὸς ἐκτελε­στὴς τῶν θυσιῶν, πειθήνιο ὄργανο τοῦ σατανᾶ. Ἡ ὀ­μορφιὰ περισσή. Ἡ δόξα πολλή. Τὸ χρῆμα ἄφθονο. Ἡ πολυτέλεια πασιφανής. Οἱ τιμὲς βασιλικές. Οἱ ὑπο­δοχὲς θεϊκές. Ὁ ἐγωισμὸς ὑπέρμετρος. Ἡ πλάνη   ὀ­φθαλμοφανής.
Ὁ Ἅγιος Βαρσιμαῖος, Ἐπίσκοπος Ἔδεσσας, παρα­κολουθεῖ τὸ πλανεμένο παιδὶ τοῦ Θεοῦ καὶ πονεῖ. Βλέ­πει τὸ ἀπολωλός πρόβατο τῆς ποίμνης τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀγωνιᾶ. Προβαίνει σὲ διαβήματα ἐπίμονα. Ἐλέγχει δριμύτατα. Νουθετεῖ πατρικά. Κατηχεῖ ὑπομονετικά. Οἱ προσβάσεις παραμένουν ἄκαρπες.

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

ΟΣΙΟΣ Ε Φ Ρ Α Ι Μ, ὁ Σύρος.                     

28/1   ΟΣΙΟΣ    Ε Φ Ρ Α Ι Μ, ὁ Σύρος.
      -Ὁ  κρατήρας τῆς  κατανύξεως.-  
                                    

          «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀν­θρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς Οὐρανοῖς» (Ματθ. ε΄, 16).
          Ἡ ἔνθεη ζωὴ τῶν Ἁγίων, ἡ ὁλόφωτη βιοτή τους, πρόσκληση γιὰ μίμηση, ἀλλὰ καὶ πρόκληση γιὰ δοξολογικὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό.
          Φερέφωνα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ οἱ Ἅγιοι, ζοῦν στὴν ἀφάνεια καὶ δροῦν στὴν ἀφάνεια.
          Ἡ παρουσία τους τώρα στὸ χῶρο τῆς Θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας περιθωριοποιεῖ τοὺς ἐνδοιασμοὺς γιὰ ὑπερηφανειακές πτώσεις καὶ ἐπιτρέπει τὴν προβλητικὴ σκιαγράφηση τοῦ θεωμένου πλέον προσώπου τους.
          Ἡ ἁγιογνωσία τιμᾶ τὸ Χορὸ τῶν  Ἁγίων, εὐαρεστεῖ τὸν Ἀγωνοθέτη Κύριο, προβληματίζει τὸν Ἀγωνι­στὴ ἄνθρωπο.
Οὐραγοὶ ἐμεῖς τῶν θεοφόρων Πατέρων ἐντρυφοῦμε στὶς ἐμπειρίες τους, ἰχνηλατοῦμε μὲ ἀσφάλεια.
          Σὲ περίβλεπη θέση τῆς ἁγιολογικῆς πινακοθήκης βρίσκεται ὁ Ὅσιος ΕΦΡΑΙΜ     Σύρος.
          Μιὰ νηπτικὴ μορφὴ μὲ κοινωνικὴ διάσταση καὶ παγκόσμια ἀκτινοβολία. Ἕνας μύστης τῆς θεϊκῆς σο­φίας, σκεῦος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, δέκτης τῆς θείας Χάριτος. Ὁ ἐπίγειος Ἄγγελος, ὁ Οὐράνιος ἄν­θρωπος, ὁ χειραγωγὸς γενεῶν καὶ γενεῶν.

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

27/1 Ἀνακομιδή λειψάνων ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.27/1   Ἀνακομιδή  λειψάνων ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.


              πολύφωτος ἥλιος, ὁ ἐπίγειος Ἄγγελος, ὁ ἐπουράνιος ἄνθρωπος, ὁ ἔνθεος κήρυκας τῆς μετανοίας, ὁ μελίρρυτος ποταμός τῆς σοφίας, ὁ δριμύς ἐλεγκτής τῆς βασίλισσας Εὐδοξίας, ὁ Ἅγιος  ΙΩΑΝΝΗΣ, καταδικάζεται σέ ἐξορία. Ἐκεῖ ἀφήνει τήν τελευταία του πνοή καί ἐνταφιάζεται στά Κόμανα τῆς Καππαδοκίας. Ἀργότερα ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του στήν Κων/πολη τόν ἐπαναφέρει στο θρόνο του καί εὐαρεστούμενος δρᾶ θαυματουργικά.-

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

ΟΣΙΟΣ Ξ Ε Ν Ο Φ Ω Ν μετὰ τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ: ΜΑΡΙΑΣ – Α Ρ Κ Α Δ Ι Ο Υ – ΙΩΑΝΝΟΥ.
  

26/1  ΟΣΙΟΣ    Ξ Ε Ν Ο Φ Ω Ν  μετὰ τῆς  οἰκογενείας  αὐτοῦ:  ΜΑΡΙΑΣ – Α Ρ Κ Α Δ Ι Ο Υ – ΙΩΑΝΝΟΥ.

- Ἐπίγειοι Ἄγγελοι. -


Στὸ στερέωμα τῆς Θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας μας λάμπουν φωτεινὰ ἀστέρια, ἀλλὰ καὶ πολύφωτοι ἀστερισμοί. Οἰκογένειες, ποὺ δόθηκαν ὁλόκληρες κι ὁλοκληρωτικὰ στὴν ὑπηρεσία τοῦ Κυρίου. Οἰκογένειες, ποὺ ἔγιναν φυτώρια Ἀγ­γέλων στὴ γῆ καὶ πρόσφεραν τὴ ζωὴ τους ὁλοκαύτωμα στὸ βωμὸ τῆς Μοναδικῆς Ἀγάπης.
Τέτοιο ὑπόδειγμα, ἀγγελικῆς οἰκογένειας, ἔχει νὰ παρουσιάσει ὁ Ὅσιος ΞΕΝΟΦΩΝ. Ὁ Ἅγιος Ξενοφών ζεῖ στὴν Κωνστντινούπολη τὸ 520 μ.Χ., τότε, ποὺ αὐτοκράτορας εἶναι ὁ Ἰουστινιανός. Κατέχει ἐξέχουσα κοινωνικὴ θέση. Εἶναι συγκλητικὸς στὰ βυζαντινὰ ἀνάκτορα. Διαθέτει πολὺ πλοῦ­το, ἀλλὰ καὶ βαθειὰ εὐσέβεια. Εἶναι ταπεινὸς καὶ εἰλικρινής, φιλακόλουθος καὶ φιλάνθρωπος, φιλόξενος καὶ ἄκακος. Ἀ­γωνίζεται νὰ ζήσει στὴν πράξη τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἴδιος καὶ ἡ σύζυγός του Μαρία ζοῦν ἐνάρετα καὶ ἀγωνιστικά, μὲ ἐγκράτεια καὶ φόβο Θεοῦ Ζοῦν στὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ καὶ κινοῦνται στὴ Θεία Χάρη Του. Ἀνατρέφουν τὰ δυὸ παιδιά τους, Ἀρκάδιο καὶ Ἰωάννη, μὲ τὸ ροδόσταγμα τῆς πίστεως, μὲ τὸ γάλα τῆς εὐσέβειας, μὲ τὸ νέκταρ τῆς ἀγάπης στὸ Θεό.
Κι ὅταν ὁ Ξενοφών ἀρρωσταίνει βαρειὰ καὶ πλησιάζει στὸ θάνατο, καλεῖ τὰ παιδιά του γιὰ νὰ δώσει τὶς τελευταῖες νουθεσίες. Οἱ παιδικὲς ὅμως παρακλήσεις, γιὰ ἀνάγκη πατρι­κῆς συμπαραστάσεως, ἀλλάζουν τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ κι ὁ Ξενοφών ξαναβρίσκει τὴν ὑγεία του καὶ συνεχίζει τὸ πολύ­μοχθο ἔργο του.

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

ΑΓΙΟΣ Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ, ὁ θεολόγος.


25/1  ΑΓΙΟΣ   Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ, ὁ  θεολόγος.


            Νοῦς βαθύς, καρδιά εὐαίσθητη ὁ βλαστός τῆς Ἀριανζοῦ  Γρηγόριος.
        Μορφώνεται πλατιά, συνδέεται μέ τόν Μ. Βασίλειο στενά, ἀγαπᾶ τό Θεό βαθιά καί ἀναχωρεῖ γιά τόν Πόντο ζώντας ἡσυχαστικά.
Ἐνδίδει στίς γονικές παρακλήσεις καί ἐπιστρέφει. Ἡ ρομφαία τοῦ πόνου διασχίζει τό εἶναι του, ἀφοῦ ἀποχωρίζεται τέσσερα προσφιλέστατα συγγενικά πρόσωπα.
Ἡ ἐνεργός δράση στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τόν ἀπορροφᾶ. Ἀθλεῖ γενναῖα ὁ φλογερός ὑπερασπιστής τῆςὈρθοδοξίας. Ἀνέρχεται ἐπάξια στόν πατριαρχικό θρόνο Κωνστ/πόλεως. Ὁ φθόνος τῶν ἀντιπάλων τόν ἀναγκάζει σέ παραίτηση καί τελικά  ἐκδημεῖ  εἰρηνικά.-
                                                                                                                                                Ελ. Α. Κλ.

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

ΟΣΙΑ Ξ Ε Ν Η, ἡ ξενότροπη.
24/1   ΟΣΙΑ  Ξ Ε Ν Η, ἡ ξενότροπη.


          «Ἡ ἀμνάς Σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῆ φωνῆ, Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ Σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ...», διατυ­πώνει ὑμνολογικά ἡ Ἐκκλησία μας. Εἶναι ἡ γοερὴ κραυγὴ μιᾶς φλεγόμενης ἀπό ἀγάπη καρδίας, μιᾶς ἀ­φοσιωμένης στὸν Κύριο ψυχῆς. Εἶναι ἡ φωνὴ μιᾶς ἀφιερωμένης στὸν Ἰησοῦ ὑπάρξεως. Εἶναι ἡ ἐπωδὸς κάθε ἐπίμονης ἀναζήτησης τοῦ λατρευτοῦ Νυμφίου. Κι εἶναι ἀναρίθμητες οἱ ψυχὲς, ποὺ δονοῦνται ἀπό λατρευτικὰ αἰσθήματα πρὸς τὸν Κύριο.
         Ἀνάμεσά τους εὐδιάκριτη καὶ ἡ Ὁσία ΞΕΝΗ. Ἡ ὄντως ξένη γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ξένη ἀπό πατρίδα, ξένη γιὰ τὸν κόσμο, ξένη στὰ πάθη καὶ σὰν ξένη ζεῖ στὴ γῆ. Ξένη καὶ ἡ προσωνυμία της καὶ προ­σωπική της ἡ ἐπιλογή. Ἀποξενώνεται ἑκούσια ἀπό τὰ θέλγητρα τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ οἰκειοποιηθεῖ μὲ ἀσφά­λεια τὸν Κύριο τοῦ κόσμου.

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

ΑΓΙΟΣ Μ Α Ξ Ι Μ Ο Σ, ὁ Ὁμολογητής.21/1  ΑΓΙΟΣ   Μ Α Ξ Ι Μ Ο Σ, ὁ Ὁμολογητής.


         Ἡ πίστη πιστοποιεῖται ἀπό τήν ὁμολογία. Ἡ ὁμολογία τοῦ πιστοῦ ἐπιβραβεύεται ἀπό τήν ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ.
          Ὁ Ἅγιος ΜΑΞΙΜΟΣ ἀναδεικνύεται Ὁμολογητής φερώνυμα, γιατί μέ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα κατατροπώνει τούς αἱρετικούς. Παράσημα τοῦ ἀγώνα ἡ ἀποκοπή τῆς γλώσσας καί τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ, ἡ ἐξορία στόν Πόντο. Ἡ γλώσσα θαυματουργικά ἀποκαθίσταται καί δρᾶ κηρυκτικά.
      Ἀναπαύεται εἰρηνικά ὁ ἀνυποχώρητος Ἀγωνιστής, ὁ θαρραλέος Ὁμολογητής, ὁ Ἅγιος Μάξιμος.-


ΑΓΙΑ Α Γ Ν Η.                                          21/1   ΑΓΙΑ    Α Γ Ν Η


          Πατρίδα της ἡ Ρώμη. Οἱ γονεῖς της εὐγενεῖς.
Ἡ Ἁγνή γνωρίζει τό Χριστό, πιστεύει στό Χριστό καί διατηρεῖ ἄριστες διαπροσωπικές σχέσεις μαζί Του. Πανευτυχής γιά τήν Ὑψηλή Γνωριμία, μέ τήν καρδιά πυρακτωμένη ἀπό ἀγάπη, εἰσέρχεται  στόν  ἱεραποστολικό   στίβο. Μέ  φλόγα  καί  ζῆλο  κηρύττει΄΄Ἰησοῦν Χριστόν καί τοῦτον Ἐσταυρωμένον΄΄ καί σημειώνει ἀξιόλογη ἐπιτυχία. Πλῆθος ψυχῶν πλαισιώνει τή φάλαγγα τοῦ Χριστοῦ.
          Ἡ δράση της προκαλεῖ τόν ἄρχοντα καί διατάσσεται ἡ σύλληψή της. Καλεῖται ν’ ἀρνηθεῖ ἀμετάκλητα τόν Ἰησοῦ. Ἡ ἄρνησή της σθεναρή. «Τό Χριστό Τόν ὑπεραγαπῶ καί δέν Τόν ἀρνοῦμαι ποτέ.»
Ἡ ἀντίδραση κεραυνοβόλα. Ρίχνεται  σέ πορνεῖο  γιά  κατασπίλωση τιμῆς. Οἱ ἱκεσίες πύρινες φθάνουν στόν Οὐρανό: «Κύριε σῶσόν με!» Καί ἡ ἀπάντηση ἄμεση δίδεται. Ὅσοι τολμοῦν νά τήν πλησιάσουν πέφτουν νεκροί. Οἱ γυναῖκες τῆς ἀκολασίας τήν ἐκδιώκουν  βίαια.
Ὁ ἄρχοντας μαίνεται. Ἡ πυρά ἀναμένει τήν Μάρτυρα Χριστοῦ. Τό σῶμα κατακαίεται. Ἡ ψυχή πάλλευκη φθάνει στά κράσπεδα τοῦ Θρόνου τῆς Τριαδικῆς Θεότητος, γιά παραλαβή ἄφθαρτου στεφάνου νίκης καί ἀτελεύτητης εὐφροσύνης.-

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ὁ Μέγας.20/1   ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ὁ Μέγας.


  Θεία Χάρη χαριτώνει τούς Ἀγωνιστές τοῦ πνεύματος καί ἀντανακλοῦν  Χάρη Θεοῦ. Καί ὁ Μέγας  ΕΥΘΥΜΙΟΣ  εὐθυμεῖ ὁ ἴδιος, εὐθυμεῖ καί τούς ἀδελφούς του.
Ἐπάξια ἱερατεύει, ἀλλά καί ἡγουμενεύει. Ζεῖ ἀσκητικά, ἀλλά καί δρᾶ ἱεραποστολικά. Σώζει ψυχές καί σώζεται ὁ ἴδιος.
90χρονος εἰσέρχεται νικητής στήν πανευφρόσυνη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
          Μέγας στή γῆ ἀναδεικνύεται.
Ἅγιος στόν Οὐρανό  τερματίζει.-
                                                                             Ελ.Α.Κλ.

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ὁ Αἰγύπτιος.
19/1  ΟΣΙΟΣ  ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ὁ Αἰγύπτιος


          Ἡ ἄσκηση, ἔκφραση ὀρθόδοξης πνευματικότητας καί χρέος καθολικό.
          Ὁ Ὅσιος Μακάριος  βιώνει τήν ἄσκηση στήν κοινωνία τῆς ἐρήμου. Μόνος μέ μόνο τό Θεό γνωρίζει τόν ἑαυτό του, ἀναγνωρίζει τόν ἀδελφό του καί  λαμβάνει γνώση Θεοῦ.
          Εἶναι διάσημος καί φέρεται ὡς ἄσημος.
Μάχεται ἀνένδοτα καί νικάει περίτρανα.
Ἡ ἀνθρώπινη ἀγωνιστικότητα καί ἡ Θεϊκή Χάρη ἐπικρατοῦν. Ὁ Θεός ἐνεργεῖ διά τοῦ Ὁσίου καί νεκροί ἀνασταίνονται καί δοξάζεται.-

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΕΓΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


          Ἡ ἁγιότητα χρειάζεται ἡρωϊσμό καί οἱ Ἅγιοι εἶναι ἥρωες. 
          Ἀνάμεσά τους εὐδιάκριτος ὁ Μέγας Αθανάσιος.
Αὐτομορφώνεται καί ἐξοπλίζεται μέ θερμή πίστη.
25χρονος χειροτονεῖται Διάκονος καί κατατροπώνει τόν Ἄρειο.
33χρονος εἶναι Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας.
Φωτίζει μέ τό παράδειγμά του.
Πέντε ἐξορίες ὑπομένει.
Τούς αἱρετικούς συντρίβει.
Νικητής στόν Παράδεισο μεταβαίνει.
Τιμάται στίς  18  Ιανουαρίου.-  
                                                               Ελ. Α. Κλ.

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

ΟΣΙΟΣ Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Σ. -Ὁ Πατὴρ τῶν Πατέρων.-
 ΟΣΙΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
-Ὁ Πατὴρ  τῶν Πατέρων.-


«Τοῖς ἐρημικοῖς ἄπαυστος ὁ Θεῖος πόθος ἐγγίνεται, κόσμου οὗσι τοῦ ματαίου ἐκτός.» (Α΄ Ἀντίφωνον Ἀναβαθμῶν Α΄ ἤχου).Ἡ ἔρημος, τὸ Πανεπιστήμιο τῶν Ὁσίων, ὁ στίβος τῶν πρωταθλητῶν, ὁ λειμώνας τῶν ἐραστῶν τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἔρημος βάση ἐκτόξευσης διάπυρων πυραύλων πρὸς τὸ Θρόνο τοῦ Θεοῦ, ἀρένα πολύμοχθων πνευματι­κῶν ἀγώνων, τόπος καθαγιασμένος.
Οἱ οἰκιστὲς τῆς ἐρήμου πολυπληθεῖς. Ζηλωτὲς καὶ φλογεροί, ἀνδρεῖοι καὶ μαχητικοί, δοχεῖα τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἀνάμεσά τους ὁ Πατριάρχης τῆς ἐρήμου, ὁ Πα­τὴρ τῶν Πατέρων, ὁ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ὁ Μέγας.
Τὸ καύχημα τῶν Ὁσίων,τὸ ἐγκαλλώπισμα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ χειραγωγὸς τῶν Μοναχῶν, ὁ φωστήρας τῶν Ἀσκητῶν.
Ἀντώνιος ὁ Μέγας! Τὸ κλέος τῆς Οἰκουμένης, ὁ συνόμιλος τῶν Ἀγγέλων, τὸ ἀγλάισμα τῶν Ἁγίων, ὁ ποδηγέτης τῶν Ἀγωνιστῶν.